.$tuote->get('kentta1_1').

    
useita kirjoittajia
 
Från brytningstider - Minnen och erfarenheter 7
Heikel, Setälä, Westermarck, Hagman (7. häftet)
på svenska
 
Helsingfors 1914
Nid.
79s.
 
Aiheet:
Suomen historia
Kunto: 3+
Hinta: 8.50 €
 
Ivar A. Heikel: Mitt första minne, E. N. Setälä: Minnen från den första ofärdstiden och dess slut, Edvard Westermarck: In memoriam, Lucina Hagman: Från min första rösträttstid
 
Lisää tuotetta kpl