.$tuote->get('kentta1_1').

    
Karsten P. A.
Blomqvist A. G.
 
Bidrag till Kännedom af Finlands natur och folk
Karsten: Mycologia Fennica pars IV / Blomqvist: Eine neue Methode den Holzwuchs und die Standortsvegetation bildlich darzustellen
på svenska - Finska Vetenskaps-S. 31
 
Helsingfors 1879
Nid.
153s. + taulukkosivut
 
Aiheet:
Finska Vetenskaps Societeten
Luonto
Vanhat kirjat (ennen v.- 1900)
Kunto: 3- , kansissa repeämiä
Hinta: 20.00 €
 
Lisää tuotetta kpl