Alvtegen Karin
 
Syyllisyys
SaPo 437
 
WSOY 2006
Sid.
254s.
 
Aiheet:
Dekkarit
Kunto: 5-
Tuote on myyty.