.$tuote->get('kentta1_1').

    
Celander G. M.
 
Oppikirja luonnontieteestä kansakouluja ja oppilaitosten alempia luokkia varten
152:lla puupiirroksella
 
Edlund 1884
Sid.
176s.
 
Aiheet:
Oppikirjat, oppaat
Vanhat kirjat (ennen v.- 1900)
Kunto: 3(-) , ratkeama etukannen jälkeen
Hinta: 12.50 €
 
Lisää tuotetta kpl