.$tuote->get('kentta1_1').

    
Bairt Rob.
Lönnrot Elias (kääntänyt)
 
Kertomus Rob. Bairtin Saksan-kielisestä kirjasta kuinka Pohjas-Amerikan Yhdys-Valtakunnista...
(Alkaa: Rakkat suomalaiset. Wäkewäin juomain walmistus, kauppa ja nautinto wahinkoitsewat...)
käänt. Elias Lönnrot
 
SKS 1850 2. ylöspano
Nid.
31s.
 
Aiheet:
Lääketiede, terveys
Vanhat kirjat (ennen v.- 1900)
Kunto: 3+
Hinta: 25.00 €
 
St. Pietarborista. herne kadulla. punasen ja kiwisen sillan wälillä, Thalin kartanosta N:o 20
 
Lisää tuotetta kpl